Privacyverklaring

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 15 mei 2023
Ingangsdatum: 15 mei 2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van FPRS Beheer B.V., Bussum, Nederland, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://www.drlohuis.nl ). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen gebruik te maken van de website.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:
We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

Naam
E-mail
Mobiel

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Klantenservice
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn anders te doen door wet.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN:
We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Advertentieservices
Webanalyse
Gegevensverzameling en -proces
We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service in strijd is met rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS:
We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar vanaf het moment dat u ze heeft achtergelaten of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

HOE GOOGLE GEGEVENS GEBRUIKT VAN DEZE WEBSITE

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

JOUW RECHTEN:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@drlohuis.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

COOKIES ETC.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

BEVEILIGING:
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

LINKS VAN DERDEN & GEBRUIK VAN UW INFORMATIE:
Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de dienst. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

KLACHT / GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar info@drlohuis.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacy Policy generated with CookieYes.